Giá trị cốt lõi

       7 GIÁ TRỊ CỐI LÕI.

  1. TRUNG THÀNH: Những cá thể khi bước chân vào môi trường CRC luôn thể hiện lòng trung thành, trung thành với công ty, trung thành với đồng nghiệp, trung thành với đối tác, khác hàng, trong 7 giá trị cốt lõi thì sự trung thành được CRC đánh giá cao nhất và yếu tố cốt lõi để cấu thành một tổ chức mạnh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
  2. TRUNG THỰC: Trung thực với chính mình, trung thực với đồng nghiệp, trung thực với khách hàng, là thước đo giá trị về nhân cách của con người khi bạn là một trong những cá thể của CRC. Sự trung thực luôn giúp chúng ta chiến thắng được những thói quen xấu và những hệ lụy xấu. Luôn luôn nói không với THAM Ô, THAM NHŨNG tài sản không thuộc về mình.
  3. TÍCH CỰC: Luôn luôn trang bị cho mình một thái độ tích cực, Thái độ tích cực, tư duy tích cực luôn giúp chúng ta vượt qua  được những  khó khăn của cuộc đời, những hố đen của cảm xúc, giúp bản than chúng ta tốt hơn và tập thể tốt hơn và doanh nghiệp tốt hơn.
  4. KỶ LUẬT: Yếu tố kỷ luật là sức mạnh, là nền tảng của sự thành công, mỗi cá thể chúng ta phải có tính kỷ luật cao, kỷ luật với chính bản thân giúp chúng ta vượt qua được chính bản thân, vượt qua được chứng ngại của cuộc đời, vượt qua được nỗi sợ hãi và chiến thắng chính mình. Tính kỷ luật giúp chúng ta hoàn thiện về nhân cách, tư duy, thái độ để đi đến con đường thành công.
  5. SÁNG TẠO: Môi trường làm việc trong một tập thể tổ chức, Doanh Nghiệp, sự khác biệt về năng lực chính là TƯ DUY SÁNG TẠO, sự sáng tạo luôn giúp chúng ta và giúp doanh nghiệp vượt qua những điều hạn chế mà các đối thủ cạnh tranh của chúng ta chưa làm được nhằm giúp doanh nghiệp chinh phục những nấc thang thành công mới, và giúp doanh nghiệp sánh vai cùng các cường quốc lớn.
  1. CAM KẾT: Sự cam kết là một bản khế ước giữa cá thể và doanh nghiệp, cá thể và khách hàng, trong một môi trường nào cũng cần có sự cam kết, cam kết trong lời nói, hành động, cam kết trong việc làm, cam kết với cấp trên cam kết với đồng đội cam kết với khách hàng. Sự cam kết luôn thúc đẩy và động lực để những cá thể luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và động lực vươn lên trong cuộc sống.
  2. CỐNG HIẾN: Một doanh nghiệp phát triển ngày càng lớn mạnh cần có sự, cống hiến của những cá thể. Cống hiến  là yếu tố nền tảng  tiên quyết cho sự hình thành và phát triển doanh nghiệp  vì mỗi cá thể  trong doanh nghiệp đều là những mắt xích quan trọng giúp  doanh nghiệp vận hành đồng bộ vì thế mỗi cá thể chúng ta phải cho đi sự CỐNG HIẾN về năng lực, tư duy,  luôn luôn cần những con người có TÂM và có TẦM tận tâm xây dựng doanh nghiệp phát triển để từ đó chúng ta xứng đáng được đền đáp lại sự thịnh vượng về vật chất lẫn tinh thần.