Thông tin thanh toán

1. Vietcombank
– Số tài khoản:
– Chủ tài khoản:
– Chi nhánh:

2. ACB
– Số tài khoản:
– Chủ tài khoản:
– Chi nhánh:

3. Kiên Long
– Số tài khoản:
– Chủ tài khoản:
– Chi nhánh: